Навчання іноземної мови в дошкільному віці

фотоУ сучасному світі, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, необхідно володіти іноземною мовою, а краще двома чи трьома. Тому на сьогоднішній день спостерігається підвищена зацікавленість до навчання дітей раннього віку іноземним мовам.

З приводу цього актуального питання існує безліч стереотипів, міфів, упереджень. Думки коливаються від беззастережного «за» до категоричного «проти». Комунікативна методика дотримується золотої середини. Тож чи потрібно в дошкільному віці вчити іноземну мову і навіщо? Потрібно. Навіть якщо дитина буде вчитися в мовній школі і з першого класу буде вивчати іноземні мови, навчання її іноземних мов до школи не буде змарнованим даремно часом. Перше знайомство з іноземною мовою закладе сприятливу основу для осягнення тонкощів мови в подальшому, посприяє розвитку пам’яті, творчих здібностей. У малюків дуже «чіпка» пам’ять, тому слід не упустити потрібний момент і активно використовувати здатність дитини вбирати величезну кількість інформації, розвивати її мислення і розширювати знання. Більшість дітей старше трьох років готові до навчання іноземної мови за допомогою традиційних ігрових методик, готові працювати в соціумі, в групі.

фото

У працях фізіологів і психологів Л.С. Виготського, Л.С. Рубінштейна, Дж. Брунера, В. Пенфілда та інших учених є переконливі дані про те, що дитина засвоює іноземну мову легше, ніж доросла людина. Слід зазначити, що 80% інформації у своєму житті людина засвоює у віці до 7 років. У 1994 році було поставлено експеримент, в результаті якого довели, що навчання  іноземної мови  можна проводити з трирічками. І навчання іноземної проходить легше із-за того, що діти в цьому віці допитливі, їм властива невичерпна потреба в нових враженнях, спрага дослідження. Основи людини закладаються в ранньому віці, і про це слід пам’ятати.

Так, за В.Пенфілдом, розквіт людських здібностей до засвоєння другої мови безпосередньо пов’язаний з чинниками фізіологічного порядку. Він припадає на період від чотирьох до десяти років, за даними інших учених – від п’яти до дев’яти років. На цей період уже визначилась функціональна локалізація мозку, насамперед, локалізація мовних функцій як у лівій, так і частково у правій півкулі. Дитина засвоїла рідну мову, але мозок її ще досить пластичний для вироблення нових зв’язків. Це забезпечує високу сензитивність дошкільників: сенсорну чутливість до явищ мовного характеру взагалі й артикуляційну гнучкість зокрема, а також можливість точного наслідування, легкого вироблення моторних навичок. Точність наслідування, як зазначають психологи В.І. Андрієвська та І.О. Зимня, цілком захоплює дитину, приносить їй насолоду, викликає приємні емоції, чого не можна вже сказати про підлітків.

фото
Результати експериментів дослідників США, Канади та інших країн свідчать про підвищення рівня розвитку вербального інтелекту сучасних дошкільнят. І цей фактор, на думку психологів, зокрема О.О. Леонтьєва є одним із важливих аргументів на користь запровадження навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах.
Необхідно враховувати психологічні особливості різного віку. Щоб засвоїти одну й ту ж інформацію, дворічний малюк витрачає масу часу і зусиль, а чотирирічка схоплює на льоту. Психологи говорять, що у віці чотирьох років дитина вже розуміє, де українська мова, а де англійська, тому досліджувана мова не впливає на рідну. Також гарною підмогою служать дитяча сприйнятливість і схильність до імітації: малюки швидше «старших товаришів» починають розуміти іншомовну мову на слух, а іноземні звуки, які ніяк не хочуть виходити з вуст дорослого студента, дитина легко і радісно » передражнює «.

Будь-яка дитина може навчитися говорити на декількох іноземних мовах. Але лише в тому випадку, якщо їй це цікаво.фото Мотивація — одна з головних труднощів при навчанні іноземної мови малюків. Марно пояснювати, що знання англійської стане в нагоді в майбутньому. Єдиним мотивом для дошкільника є лише його власний інтерес до занять. Як його створити і підтримувати? На допомогу приходить гра. Адже гра — основний вид діяльності в цьому віці. Оскільки дитина сприймає такі заняття не як уроки, а як цікаву гру, у неї виникає інтерес до навчання іноземної мови, це дозволяє сформувати стійку мотивацію до оволодіння іноземною мовою, яка зберігається потім на довгі роки.

Дитина дошкільного віку грає завжди. Гра – це планомірна, розумна підкорена певним правилам система поведінки. У грі розвиваються творчі, розумові здібності дитини, в ній передбачається прийняття рішення: як вчинити, що зробити, як виграти. Навчальні ігри допомагають зробити процес навчання іноземній мові цікавим та захоплюючим. Атмосфера захопленості, відчуття рівності дають можливість учням подолати скутість, зняти мовний бар’єр, втому, знизити

фото
тривожність, тощо. За допомогою гри добре відпрацьовується вимова, активізується лексичний та граматичний матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення. Спілкування, яке є основною метою навчання іноземної мови, є ситуативним, адже воно завжди відбувається в певній ситуації. Рольова гра є чудовою основою для навчання спілкування, тому що в ній задаються умови та ролі, які моделюють реальні життєві ситуації. У грі дитина завжди докладає зусилля, напружує пам’ять, виправляється у вимові звуків, вживанні іншомовних слів та фраз.


Таким чином, ігрова діяльність на заняттях з навчання іноземної мови в дошкільному закладі допомагає ефективнішому закріпленню в пам’яті дитини іншомовних слів і не викликає надмірного розумового навантаження. Гра як один із основних методів навчання іноземної мови має бути цікавою, простою, жвавою, насиченою лексико-граматичними та фонетичними елементами на закріплення вивченого матеріалу і поповнення нового словникового запасу. Отже, ігрова діяльність виховує та розвиває особистість, формує мовну, мовленнєву та соціокультурну компетенції, а також актуалізує у процесі навчання позитивні риси характеру, формує новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей.

фото

Дитина вчиться сприймати на слух іноземну мову і спілкуватися на елементарному рівні: повідомляти про себе основну інформацію, розповідати про те, що вона любить, чого не любить, що вміє робити. На заняттях діти розучують римування, лічилки, пісеньки, таким чином, виробляється правильна вимова. Заради гри малюки непомітно долають такий складний для дорослих мовний бар’єр.

Головним у роботі з дошкільнятами є вміння так побудувати урок, щоб діти були впевнені, що справжня мета зустрічі полягає не в навчанні, а в бажанні пограти разом, поспілкуватися, повеселитися, поспівати пісні — все іноземною мовою. У такому вигляді заняття дуже корисні для загального психічного розвитку дитини, тому що розвивають увагу, пам’ять, вчать дитину живому спілкуванню з однолітками і дорослими. Тобто діти отримують універсальні навички, які зможуть застосовувати в різних ситуаціях протягом усього життя.

Дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних педагогів і лінгвістів показали: раннє навчання іноземної оволодіння другою мовою спирається на ті ж механізми, що й засвоєння рідної мови. Було доведено: ранній початок навчання другої мови формує у дітей металінгвістичні здібності, мовну інтуїцію, сприяє творчому розвитку.

Раннє навчання іноземної мови сприяє розвитку фонетико-фонематичного слуху, що є заставою і правильної вимови, і грамотного

дети

письма. Якщо рідна мова для дитини є чимось природним, про що можна не замислюватися,навчання іноземної мови допомагає усвідомити, що мова складається з слів, слова зі звуків. Це дуже важливе для дитини відкриття. Малюк поступово починає і до рідної мови відноситися як до об’єкта вивчення, аналізуючи і порівнюючи мови між собою.

Не підлягає сумніву наступний факт: мовленнєвий розвиток рідної мови в прямій залежності від оволодіння іноземною. Так рідна мова стає збагаченішою і правильнішою, спостерігається розвиток мовних здібностей і психічних функцій, пов’язаних з мовною діяльністю.

Дослідження педагогів і психологів показали, що дітям дошкільного віку подобається іноземна мова. Вони бажають познайомитися з життям країни, мову якої вони вивчають, з її народом та його духовними цінностями, що пов’язані з світом дитини. Передусім спрацьовує фактор новизни предмета і соціокультурної інформації, закладеної в ньому. На думку фізіологів, зустрічаючись з новизною, мозок людини «дивується». Внаслідок цього активізується величезна кількість нервових елементів, включаються зв’язки між різними ділянками мозку, збільшується обсяг пізнавально-корисної інформації, що надходить через очі, вуха, інші сенсорні входи і засвоюється дитиною. Отже, новизна предметного змісту соціокультурної інформації є вагомим чинником інтенсифікації навчального процесу і підсилення розумового розвитку дитини.

Помічено вплив навчання іноземної мови на особистість дитини в цілому: ігровий характер процесу навчання іноземної дозволяє відкрити індивідуальні творчі можливості, сформувати навички спілкування, створити довільне спілкування (в контексті ситуації) і зробити якісний стрибок в розвитку самооцінки (дитина виокремлює себе як суб’єкта діяльності, як особистість).

дети

В сучасних дослідженнях і експериментальному навчанні іноземної мови дошкільників відмічають такі позитивні результати, що досягаються засобами іноземної мови:

Забезпечення загального психічного розвитку (зокрема мовних здібностей).
• Формування таких якостей, як цілеспрямованість, активність.
• Мовленнєвий розвиток у рідній і іноземній мовах.
• Не тільки вивчення мови, але й особистісний розвиток.
• Попередження виникнення» мовного бар’єру «.
• Формування більш багатого словникового запасу і бази для більш раннього навчання читання та письма.
• Соціалізація «домашніх» дітей.
• Стимуляція інтересу до вивчення іноземної мови.
Таким чином,навчання іноземної мови в ранньому дитинстві — це один із шляхів розвитку особистості дитини. Серед пріоритетних завдань дошкільної мовної освіти більшість методистів називає формування навичок спілкування, роботи в групі, тренування пам’яті, аудитивних, фонематичних та імітаційних здібностей, розвиток мовної здогадки, розширення словникового запасу і попередження виникнення «мовного бар’єру». Але важливо, щоб перший лінгвістичний досвід виявився позитивним, тоді й подальше освоєння іноземних мов піде швидше за все успішно.

Отзывы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.